avverkningskoll.se - Här kan du hålla koll på aktuella avverkningsanmälningar och bevaka nyinkomna anmälningar.

Startsida | Bevakning | Karta | Tabell

Vad är en avverkningsanmälan?

"Då en föryngringsavverkning och/eller uttag av skogsbränsle planeras på en yta på 0,5 hektar eller mer ska detta anmälas till Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har efter att anmälan kommit in sex veckor på sig för att bedöma om det till exempel behövs rådgivning eller andra insatser i sa mband med avverkningen. Avverkningsanmälan är giltig i fem år. Det finns ingen garanti att avverkningen verkligen kommer att genomföras eller när den i så fall kommer att ske inom de fem åren." Läs mer på skogsstyrelsens webbsida

Vad visas på denna sidan?

På denna sidan visas alla aktuella avverkningsanmälningar, det vill säga avverkningsanmälningar som kommit in de senaste fem åren och som ännu inte markerats som "Avverkat" eller "Avslutat". All info kommer från skogstyrelsens databasfiler som finns att hämta på deras nedladdningstjänst.

Har du en fråga eller förslag på förbättring?
Maila